Trả lời Công văn số 05/CV-HTX ngày 5/8/2014 của Hợp tác xã làng nghề rượu Văn Lâm

Ngày hỏi:20/11/2014

Hỏi về thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu của làng nghề?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Cục Thuế Hà Tĩnh nhận được Công văn số 05/CV-HTX ngày 5/8/2014 của Hợp tác xã làng nghề rượu Văn Lâm “giải trình về thuế Tiêu thụ đặc biệt” (TTĐB). Vấn đề này, Cục Thuế Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

   Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 2 Luật thuế TTĐB quy định rõ: “Rượu” là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB;

   Căn cứ điểm 1.1, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009 NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB về đối tượng nộp thuế TTĐB quy định:

   “1. Người nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, bao gồm:

   1.1.Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) và Luật Hợp tác xã;”

   Hợp tác xã làng nghề rượu Văn Lâm mua sản phẩm rượu tự nấu của các Hợp tác xã vệ tinh, do Hợp tác xã cung cấp men và kiểm định chất lượng trước khi nhập kho, sau đó Hợp tác xã làng nghề rượu Văn Lâm tinh lọc tạp chất, đóng chai, một số sản phẩm rượu được bổ sung nhung hươu Hương Sơn, củ sâm, trước lúc đưa ra tiêu thụ trên thị trường mang nhãn hiệu rượu và nước giải khát BS. Như vậy Hợp tác xã là đối tượng nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn