Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý tiền lương, thưởng công ty TNHH 100% vốn nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2016

Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý tiền lương, thưởng công ty TNHH 100% vốn nhà nước được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện nay tôi đang có một thắc mắc trong lĩnh vực quản lý lao động của công ty TNHH 100% vốn nhà nước. Anh/chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý tiền lương, thưởng công ty TNHH 100% vốn nhà nước được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định hiện hành tại Điều 21 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý tiền lương, thưởng công ty TNHH 100% vốn nhà nước được quy định như sau:

  1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo phân công của Chính phủ.

  2. Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động trong công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư này.

  3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng của các công ty; trong quá trình tiếp nhận báo cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện việc xác định quỹ tiền lương không đúng quy định thì có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo công ty điều chỉnh hoặc xuất toán theo quy định.

  4. Tổng hợp tình hình tiền lương, tiền thưởng của các công ty và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý tiền lương, thưởng công ty TNHH 100% vốn nhà nước được quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn