Trách nhiệm của Bộ Tài chính về cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam

Ngày hỏi:16/02/2019

Chào Ban biên tập tôi là Hoàng Thanh, hiện đang làm việc tại một công ty vận tải biển. Liên quan đến cơ chế chính sách để phát triển ngành biển. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trách nhiệm của Bộ Tài chính về cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Tài chính về cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 149/2003/QĐ-TTg về chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   - Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 4 của Quyết định này.

   - Phối hợp với Bộ Thương mại thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

   - Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 3 của Quyết định này.

   - Hướng dẫn và chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng khoản tài chính nêu tại điểm d khoản 2 Điều 3 của Quyết định này đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn