Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước trong việc công bố thông tin được quy định thế nào?

Ngày hỏi:27/12/2016

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước trong việc công bố thông tin được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nước trong việc công bố thông tin được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Minh Thiện (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước trong việc công bố thông tin được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước như sau:

   Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận và công bố thông tin theo quy định của Nghị định này. Cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải có chuyên mục riêng về công bố thông tin của doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm đăng tải công bố thông tin của doanh nghiệp đúng thời gian, bảo đảm các thông tin công bố được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện;

   b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước trong việc công bố thông tin. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn