Trách nhiệm của công ty nhà nước thực hiện cung ứng quản lý khai thác công trình thủy lợi

Chào Ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các công tác quản lý và khai thác các công trình thủy lợi. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của công ty nhà nước thực hiện cung cứng quản lý khai thác công trình thủy lợi như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi/

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 178/2014/TT-BTC Trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cung ứng quản lý khai thác công trình thủy lợi như sau:

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện quản lý khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

   - Diện tích (ha), khối lượng (m3) tưới nước, tiêu nước, cấp nước;

   - Chất lượng dịch vụ;

   - Tiến độ cung ứng dịch vụ.

   Trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch nếu có nguyên nhân khách quan cần điều chỉnh kế hoạch thì công ty phải kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định.

   2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện quản lý khai thác công trình thủy lợi phải báo cáo cơ quan giao kế hoạch, cơ quan tài chính cùng cấp tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của công ty nhà nước thực hiện cung ứng quản lý khai thác công trình thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn