Trách nhiệm của DN bán hàng đa cấp

Ngày hỏi:10/06/2014

Hiện nay em đang có dự định bán hàng đa cấp cho một DN. Qua chuyên mục này xin hỏi trách nhiệm của DN bán hàng đa cấp về pháp lý được quy định như thế nào để em nắm vững và tham gia khi có nhu cầu

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 42/2014 ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì trách nhiệm của DN bán hàng đa cấp được quy định cụ thể như sau: Công bố công khai tại trụ sở và cung cấp cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của DN các tài liệu liên quan tới hoạt động và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của DN. Thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia thực hiện đúng quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của DN. Chịu trách nhiệm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của người tham gia bán hàng đa cấp trong những trường hợp sau: Được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của DN; được thực hiện bên ngoài trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của DN, trừ trường hợp hoạt động đó không liên quan đến DN. Bảo đảm tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp. Bảo đảm chất lượng và các dịch vụ bảo hành, hậu mãi (nếu có) cho hàng hóa được bán theo phương thức đa cấp. Giải quyết các khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng. Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp. Quản lý người tham gia bán hàng đa cấp qua hệ thống thẻ thành viên theo quy định tại Điều 21 Nghị định này. Thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp những hàng hóa thuộc diện không được DN mua lại trước khi người đó tiến hành mua hàng. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra DN còn phải có đủ các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đã cấp; có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và vốn pháp định của DN đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng. Trên đây là các quy định về trách nhiệm của DN bán hàng đa cấp, bạn cần nghiên cứu thêm Nghị định 42/2014 để nắm chắc hơn khi tham gia bán hàng đa cấp.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn