Trách nhiệm của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam về thu hồi nợ khó đòi là gì?

Ngày hỏi:26/05/2017

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong vấn đề thu hồi nợ khó đòi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Thiên Trang là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Kinh tế - Luật. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong vấn đề thu hồi nợ khó đòi? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Khoản 6 Điều 14 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ có trách nhiệm xử lý, báo cáo kịp thời các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không thu hồi được. Nếu không xử lý kịp thời các khoản nợ không thu hồi được theo quy định tại khoản này thì Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính của Công ty mẹ từ 02 lần trở lên. Nếu vì không xử lý kịp thời dẫn đến thất thoát vốn của Nhà nước thì Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong vấn đề thu hồi nợ khó đòi. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 6 Điều 14 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  Trách nhiệm
  Tổng giám đốc
  Công ty mẹ
  Tập đoàn dầu khí quốc gia
  Nợ khó đòi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn