Trách nhiệm của Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi làm việc có liên quan nhiều đến lĩnh vực lao động nên cũng cần tìm hiểu, cập nhật các quy định. Có quy định mới tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm nên mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi, cụ thể từ năm sau thì trách nhiệm của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Xin cảm ơn 

Hoàng Thanh (078***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 11 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

   - Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến và báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến.

   - Phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp đồng thời đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động qua báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến hoặc không chấp hành việc báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến.

   - Tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn gửi Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 15 tháng 10 hằng năm.

   - Căn cứ kết quả tự kiểm tra kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động tại địa phương; đề xuất kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật và kế hoạch tăng cường tuân thủ pháp luật lao động tại địa phương hằng năm.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn