Trách nhiệm giám đốc chi nhánh công ty

Ngày hỏi:06/07/2019

Hiện tại tôi đang công tác tại Công ty Cổ phần về thực phẩm. Công ty tôi có nhu cầu mở chi nhánh và đề cử tôi đứng tên đại diện chi nhánh này. Vậy, nếu có rủi ro gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp này bạn là người quản lý doanh nghiệp dựa trên quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014:

   “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

   Căn cứ vào Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty như sau:

   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

   - Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

   - Các nghĩa vụ khác và Điều lệ công ty.

   Ngoài ra, bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự nếu có hành vi vi phạm của mình xảy ra trên thực tế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn