Trích lập quỹ bắt buộc khi phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày hỏi:20/06/2017

Trích lập quỹ bắt buộc khi phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Văn Hiển, tôi đang làm việc tại một hợp tác xã chuyên về trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long. Vừa qua, tôi được thông báo là hợp tác xã sẽ trích từ thu nhập của hợp tác xã để lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính. Cho tôi hỏi pháp luật có bắt buộc hợp tác xã phải trích thu nhập để lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng ngân sách hay không? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Văn Hiển (hien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trích lập quỹ bắt buộc khi phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 21 Thông tư 83/2015/BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định gồm: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính. Tỷ lệ trích lập hai quỹ này hàng năm do đại hội thành viên quyết định nhưng không thấp hơn tỷ lệ quy định tại Điều 46 Luật Hợp tác xã. Việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác do đại hội thành viên quyết định tùy thuộc vào điều kiện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Căn cứ quy định trên, thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bắt buộc phải thực hiện trích từ thu nhập còn lại sau khi phân phối bù đắp các khoản lỗ các năm trước của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệ; nộp thuế; bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào thu nhập tính thuế; trừ các các khoản tiền phạt vi phạm hành chính để lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ trích lập hai quỹ này hàng năm do đại hội thành viên quyết định nhưng không thấp hơn 20% trên thu nhập đối với quỹ đầu tư phát triển và không thấp hơn 5% đối với quỹ dự phòng tài chính.

   Trong đó:

   - Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   - Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng; xử lý tổn thất tài sản, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định và bù lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Ngoài ra, đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã căn cứ điều kiện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể quyết định trích lập quỹ khen thưởn, quỹ phúc lợi xã hội và các quỹ khác với tỷ lệ do đại hội thành viên quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trích lập quỹ bắt buộc khi phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên thảm khảo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn