Trình tự giao tuyến dẫn tàu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Ngày hỏi:30/08/2016

Trình tự giao tuyến dẫn tàu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định như thế nào? Chào anh chị Thư Ký Luật! Anh chị cho tôi hỏi một chút quy định về hàng hải. Cụ thể, trình tự giao tuyến dẫn tàu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định ra sao? Tôi đang chuẩn bị thủ tục cho chuyến tàu sắp tới, nhưng vì mới làm nên tôi chưa chắc chắn lắm. Kính mong anh chị tư vấn giúp, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì trình tự giao tuyến dẫn tàu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải như sau:

   - Công ty hoa tiêu gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 70/2016/NĐ-CP trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo quy định đến Cục Hàng hải Việt Nam;

   b) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn công ty hoa tiêu hoàn thiện lại hồ sơ;

   - Trường hợp nhận qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản gửi công ty hoa tiêu nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét thẩm định hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản trả lời cho công ty hoa tiêu;

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tuyến dẫn tàu cho công ty hoa tiêu.

   Trình tự giao tuyến dẫn tàu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ an toàn hàng hải.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn