Trình tự xử lý tài chính trong giải thể công ty ngoài quốc doanh

Ngày hỏi:17/01/2013

Luật sư cho tôi hỏi: Trình tự xử lý tài chính trong giải thể công ty ngoài quốc doanh được thể hiện như thế nào? Tôi có đọc trong luật doanh nghiệp điều 158 nhưng chỉ nêu là thanh toán các khoản nợ lương, BHXH, sau đó là trả thuế vào các khoản nợ khác của doanh nghiệp. Vậy Luật sư cho tôi hỏi là trả thuế trước hay sau các khoản nợ khác của DOANH NGHIỆP.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

  • Để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp. Trước tiên doanh nghiệp bạn phải triệu tập họp và ra thông báo, biên bản, quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp. Lên danh sách chủ nợ và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân. Doanh nghiệp bạn phải thông báo và đăng công bố giải thể để các chủ nợ đến giải quyết công nợ. Doanh nghiệp bạn liên hệ với cơ quan quản lý thuế để hoàn tất các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế với nhà nước thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định đóng mã số thuế của doanh nghiệp bạn.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn