Trụ sở của pháp nhân ở khác nơi cưỡng chế thì phải xử lý thế nào?

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp theo quy định mới như sau: Trường hợp pháp nhân bị cưỡng chế ở tỉnh này nhưng trụ sở, tài sản đều ở tỉnh khác thì cơ quan thi hành án phải xử lý thế nào? Có chuyển việc thi hành án sang cho cơ quan thi hành án tỉnh có trụ sở, tài sản thi hành không hay tự thi hành?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 42 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định:

   - Trường hợp pháp nhân thương mại bị cưỡng chế ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng đóng trụ sở ở địa bàn cấp tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết định cưỡng chế tại nơi thực hiện hành vi vi phạm thì quyết định cưỡng chế được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng cấp nơi pháp nhân thương mại bị cưỡng chế đóng trụ sở hoặc có tài sản để tổ chức thi hành.

   - Cơ quan chuyển việc thi hành cưỡng chế có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan cùng cấp ở địa phương nơi pháp nhân thương mại bị cưỡng chế đóng trụ sở hoặc có tài sản để tổ chức thi hành.

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo chuyển và hồ sơ vụ việc, cơ quan cùng cấp ở địa phương nơi pháp nhân thương mại bị cưỡng chế đóng trụ sở hoặc có tài sản có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và thông báo kết quả cho cơ quan đã chuyển.

   => Như vậy, nếu pháp nhân bị cưỡng chế có trụ sở, tài sản ở tỉnh khác thì cơ quan thi hành án hình sự phải tiến hành chuyển quyết định cưỡng chế và hồ sơ đến cơ quan thi hành án của tỉnh có trụ sở, tài sản của pháp nhân để tổ chức thi hành.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn