Trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động theo quy chế nào?

Ngày hỏi:01/04/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật quy định ra sao về quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Nghị định 23/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/06/2021) quy định nội dung trên như sau:

   1. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, website;

   b) Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;

   c) Nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo, các phòng thuộc trung tâm;

   d) Trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm;

   đ) Quy trình cung cấp dịch vụ việc làm;

   e) Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

   g) Cơ chế phối hợp công tác;

   h) Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của trung tâm.

   2. Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng Quy chế hoạt động của trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này và trình Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý ký ban hành.

   3. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm được niêm yết công khai tại trụ sở của trung tâm.

   4. Giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế hoạt động của trung tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm dịch vụ việc làm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn