Trường hợp chưa xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:09/12/2019

Tôi đang nghiên cứu và các doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng những thắc mắc theo quy định mới nhất thì những trường hợp nào chưa xem xét xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng? Mong được tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Thông tư 178/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định trường hợp chưa xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

   - Đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   - Đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật từ mức kỷ luật khiển trách trở lên, điều tra, truy tố, xét xử.

   - Các trường hợp khác theo quy định tại các văn bản quy định có liên quan của Bộ Quốc phòng

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn