Trường hợp đánh giá lại tài sản Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định thế nào?

Ngày hỏi:01/10/2021

Xin hỏi, trường hợp đánh giá lại tài sản Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được quy định thế nào vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 17 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ban hành kèm theo Nghị định 36/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá lại tài sản, cụ thể:

   1. Công ty mẹ thực hiện đánh giá lại tài sản trong các trường hợp sau:

   a) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   b) Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

   c) Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài Công ty mẹ;

   d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Việc đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định của Nhà nước. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn