Trưòng hợp doanh nghiệp dịch vụ bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp dịch vụ bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì doanh nghiệp dịch vụ bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây:
   1. Không thực hiện đúng việc quản lý và sử dụng tiền quỹ quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị đình chỉ hoạt động từ ba đến sáu tháng;
   2. Bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên trong thời hạn mười hai tháng do vi phạm quy định của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị đình chỉ hoạt động sáu tháng;
   3. Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và Điều 7 của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị đình chỉ hoạt động từ sáu tháng đến mười hai tháng, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật này.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn