Trường hợp doanh nghiệp phát hiện ra đã kê khai sai giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc bán ra thì điều chỉnh như thế nào?

Ngày hỏi:18/04/2012
Trường hợp doanh nghiệp phát hiện ra đã kê khai sai giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc bán ra thì điều chỉnh như thế nào?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm 2b, mục II Thông tư số 127/2003/ TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì sau khi đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế, nếu doanh nghiệp phát hiện có sự sai sót, nhầm lẫn về số liệu đã kê khai doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế cụ thể là;

   + Nếu còn trong thời hạn kê khai theo quy định thì doanh nghiệp được lập và nộp tờ khai thay thế cho tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế nhưng có sai sót về số liệu. Tờ khai thay thế phải ghi rõ là thay thế tờ khai đã gửi cơ quan thuế ngày tháng năm nào.

   + Nếu quá thời hạn kê khai theo quy định thì doanh nghiệp điều chỉnh tại các dòng kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế của kỳ phát hiện sai sót (doanh nghiệp nộp tờ khai kèm theo Bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT theo mẫu số 02-GTGT-TKTN ban hành kèm theo Thông tư số 127/2003/ TT-BTC nêu trên.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn