Trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, giá vật tư nguyên liệu tăng giảm bất thường

Ngày hỏi:18/04/2012
Trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, giá vật tư nguyên liệu tăng giảm bất thường ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh nên kết quả kinh doanh năm trước với năm sau thường không giống nhau. Do đó, doanh nghiệp đề nghị được tạm nộp thuế TNDN theo kết quả kinh doanh từng quý của năm mà không dùng tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp năm trước để tính thu nhập chịu thuế khi xác định số thuế TNDN tạm nộp?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a mục 3, phần II Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quí trong năm là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước căn cứ theo Tờ khai thuế TNDN năm trước. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn dẫn đến tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước thì doanh nghiệp được điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với trường hợp giảm thì phải gửi kèm theo bản giải trình nêu rõ nguyên nhân, lý do gửi cơ quan thuế kèm theo các tài liệu thuyết minh việc biến động sản xuất kinh doanh.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn