Trường hợp nào cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại DNNN?

Ngày hỏi:19/08/2021

Xin được hỏi, trường hợp nào cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp nhà nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 54 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định về việc cho thôi đại diện phần vốn nhà nước , trong đó:

   Cấp có thẩm quyền xem xét cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Có đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước trước thời hạn và được cơ quan chủ sở hữu đồng ý;

   - Cơ quan chủ sở hữu hết vốn tại tập đoàn, tổng công ty, công ty;

   - Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

   - Có hai năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

   - Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn làm người đại diện phần vốn nhà nước;

   - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

   - Các lý do cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Biển hiệu doanh nghiệp
  Cấp giấy phép doanh nghiệp
  Chủ doanh nghiệp
  Doanh nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn