Trường hợp nào Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV công đoàn bị cách chức?

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số chức danh trong công ty TNHH MTV công đoàn khi nào thì miễn nhiệm khi nào thì bị cách chức nhưng gặp phải một số khó khăn vì sự hiểu biết chưa tới, nên nhờ nến nguồn lực hỗ trợ tư vấn từ các bạn, cụ thể: Trường hợp nào Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV công đoàn bị cách chức?Văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này?

Trinh Huỳnh - Tp . HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành, có quy định như sau:

   Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

   a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của tổ chức công đoàn, tỷ xuất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không tăng, lợi nhuận không tương xứng với tiềm năng và lợi thế của doanh nghiệp mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được Chủ sở hữu (đại diện Chủ sở hữu) chấp thuận;

   b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

   c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, Chủ sở hữu (đại diện Chủ sở hữu) xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn