Trường hợp nào Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị miễn nhiệm?

Ngày hỏi:24/10/2018

Em cứ nghĩ là trong Công ty TNHH MTV công đoàn thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là lớn nhất nên có toàn quyền cũng như không bao giờ bị miễn nhiệm, trừ khi chết, nhưng không đó là cách suy nghĩ quá trẻ con, giờ em muốn biết theo như quy định pháp luật thì Trường hợp nào Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị miễn nhiệm? Mong các anh/chị hỗ trợ để giúp em được khai thông kiến thức.

Triệu Huỳnh (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành, có quy định như sau:

   Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

   Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc

   1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

   2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.

   3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.

   4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.

   5. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.

   6. Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

   7. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

   8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

   9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   b) Có đơn xin nghỉ việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị miễn nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn