Trường hợp nào Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị cách chức?

Ngày hỏi:24/10/2018

Em cứ nghĩ là trong Công ty TNHH MTV công đoàn thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là lớn nhất nên có toàn quyền cũng như không bao giờ bị cách chức, nhưng không đó là cách suy nghĩ quá trẻ con, giờ em muốn biết theo như quy định pháp luật thì trường hợp nào Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị cách chức? Mong các anh/chị hỗ trợ để giúp em được khai thông kiến thức.

Văn Sang (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành, có quy định như sau:

   Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

   a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;

   b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm; không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của tổ chức công đoàn, tỷ xuất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không tăng, lợi nhuận không tương xứng với tiềm năng và lợi thế của doanh nghiệp mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được Chủ sở hữu (đại diện Chủ sở hữu) chấp thuận;

   c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;

   d) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;

   đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật Doanh nghiệp 2014;

   e) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trường hợp mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công đoàn bị miễn nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn