Trường hợp nào lãnh đạo DNNN bị miễn nhiệm chức vụ?

Ngày hỏi:14/08/2021

Xin hỏi, người quản lý Doanh nghiệp nhà nước sẽ bị miễm nhiễm chức vụ trong những trường hợp nào vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 53 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định về miễn nhiệm đại diện phần vốn nhà nước, trong đó:

   Cấp có thẩm quyền xem xét, miễn nhiệm chức vụ của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:

   - Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;

   - Có hai năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

   - Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

   - Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một nhiệm kỳ bổ nhiệm;

   - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

   - Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn