Trường hợp sai tên công ty, hoặc mã số thuế công ty có thể làm văn bản điều chỉnh

Ngày hỏi:21/01/2011
Viết sai tên công ty, hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ Công ty có thể làm biên bản điều chỉnh được không ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

   “Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.

   Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

   Trường hợp hoá đơn viết sai (tên công ty hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ) thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phải ghi đúng ngày lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thay hóa đơn số ... ngày ... tháng ... năm.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn