Trường hợp thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, hoặc thành viên là tổ chức bị phá sản hoặc giải thể thì phần vốn góp của họ được xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:25/12/2013
Trường hợp thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, hoặc thành viên là tổ chức bị phá sản hoặc giải thể thì phần vốn góp của họ được xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • 1. Trong trường hợp thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó sẽ trở thành thành viên công ty.

   Trường hợp không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

   Trường hợp người thừa kế không muốn trở thành thành viên công ty, thì phần vốn góp sẽ được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng cho thành viên khác của công ty hoặc cho người khác không phải là thành viên công ty.

   2. Trường hợp thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì phần vốn góp được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng cho thành viên khác hoặc cho người khác không phải là thành viên công ty.


  Nguồn:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn