Trường hợp thay đổi thành viên sáng lập công ty cổ phần

Ngày hỏi:10/09/2019

Công ty tôi là công ty cổ phần kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng, nay muốn làm thủ tục thay đổi thành viên sáng lập công ty cổ phần. Cho hỏi cần thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP Điều 5 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

   Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

   b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

   Theo quy định hiện hành thì việc thay đổi thành viên sáng lập công ty cổ phần có thể rơi vào các trường hợp sau:

   Thứ nhất, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

   Thứ hai, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần.

   Thứ ba, cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.

   Thứ tư, tặng cho, thừa kế cổ phần.

   Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần thực hiện theo Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP Điều 5 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn