TSCĐ vô hình

Ngày hỏi:11/09/2014
Kính gửi Cục thuế Bình Phước. Công ty tôi mới làm giấy chứng nhận sở hữu công trình nhà Xưởng. chi phí hết 55 triệu. vậy chi phí này có được ghi nhận giá trị TSCĐ vô hình không hay la phân bổ dần

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, quy định.

   “2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình:

   Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn làm giấy chứng nhận sở hữu công trình nhà xưởng, là khoản lệ phí trước bạ được xác định là nguyên giá tài sản cố định vô hình.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn