Từ thời điểm nào hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh?

Ngày hỏi:27/03/2021

Theo quy định hiện hành, từ thời điểm nào hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh? Nhờ luật sư tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

   Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

   Như vậy, theo quy định này, hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc ngày đăng ký. Riêng đối với trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện yêu cầu đối với ngành nghề có điều kiện mới được hoạt động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn