Tỷ lệ nợ xấu của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào sẽ bị giải thể?

Ngày hỏi:27/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo tôi được biết đây là kênh tín dụng nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vương lên phát triển tạo chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, các tổ chức này hoạt động không hiệu quả sẽ bị giải thể. Anh chị cho tôi hỏi Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị giải thể khi tỷ lệ nợ xấu như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2018/NĐ-CP thì:

   Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan khi không quy định tại Nghị định này.

   Tại Điều 51 Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì;

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương trong các trường hợp sau đây:

   - Quỹ bảo lãnh tín dụng không có đủ vốn điều lệ tối thiểu theo quy định tại khoản 4 Điều 64 và khoản 6 Điều 6 Nghị định này.

   - Tỷ lệ dư nợ cấp bảo lãnh tín dụng trên vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng tại thời điểm 31 tháng 12 hàng năm thấp hơn 10% trong 05 năm liên tiếp kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   - Tỷ lệ nợ xấu của Quỹ bảo lãnh tín dụng cao hơn 50% vốn điều lệ thực có của Quỹ trong 03 năm liên tiếp.

   Như vậy, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có tỷ lệ nợ xấu của cao hơn 50% vốn điều lệ thực có của Quỹ trong 03 năm liên tiếp sẽ bị giải thể.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn