Ưu đãi đầu tư

Ngày hỏi:09/10/2014
Kính gửi Cục Thuế. Nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi địa bàn nhưng dự án đó không theo đúng tiến độ mà bị chậm. Vậy nếu bị chậm tiến độ thì dự án có còn được tiếp tục nhận ưu đãi ko?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 4, Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

   4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu”.

   Căn cứ quy định trên. Trường hợp dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN của bạn chậm tiến độ.Việc ưu đãi thuế TNDN được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp bạn có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp bạn không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn