Ưu đãi miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:14/05/2015

Công ty thành lập năm 2013, thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, năm 2015 Cục Thuế tỉnh Sơn La có công văn yêu cầu chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Xin hỏi doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

   “5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...”

   Khoản 1 Điều 18 Thông tư số số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn:

   “1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai”.

   Đối với trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 8787 hiện đang thực hiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Cục Thuế tỉnh Sơn La không bắt buộc phải thực hiện kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp mà do đơn vị tự xác định nếu đáp ứng đủ điều kiện thực hiện được chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và đăng ký tự nguyện thì được kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo số liệu hạch toán trên sổ sách, chứng từ. Trường hợp Công ty xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp.

   Khi Công ty áp dụng phương pháp kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (miễn thuế, giảm thuế, thuế suất ưu đãi)


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Sơn La
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn