Văn bản điều chỉnh cơ sở dữ liệu trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày hỏi:06/07/2019

Đối với các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cần được thực hiện theo văn bản pháp luật nào? Cảm ơn Ban biên tập

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 55/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 16/8/2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định cụ thể như sau:

   “Việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định này.

   Việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được thực hiện theo Luật Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này.”

   Như vậy, văn bản điều chỉnh cơ sở dữ liệu trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: Nghị định số 52/2015/NĐ-CP (văn bản thay thế), Luật Điều ước quốc tế (văn bản quy định chi tiết).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn