Văn phòng đại diện không hoạt động 1 năm có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động không?

Ngày hỏi:26/09/2019

Công ty tôi có thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 năm nay không hoạt động, vừa rồi chúng tôi bị phòng đăng ký kinh doanh tại thanh Phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động vì không hoạt động 01 năm. Cho hỏi Phòng ĐKKD làm vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Văn phòng đại diện không hoạt động 1 năm có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện như sau:

   Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì sau thời hạn 01 năm văn phòng đại diện không hoạt động mà không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo người đại diện theo pháp luật giải trình, sau 10 ngày làm việc không có mặt thì sẽ ra quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động. Do bạn cung cấp thông tin không đầy đủ nên chúng tôi không thể tư vấn cho bạn một cách chính xác nhất, bạn vui lòng xem quy định trên để biết về trường hợp của mình.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn