Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài có được trực tiếp tuyển dụng?

Ngày hỏi:17/05/2019

Tôi làm việc tại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay văn phòng đang  có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự. Xin hỏi, văn phòng có thể trực tiếp tuyển dụng nhân sự mới được không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 16 Luật thương mại 2005 quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như sau:

   - Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

   Như vậy, Văn phòng đại diện là một hình thức được thành lập với mục đích hoạt động thương mại của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và có các quyền, nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam.

   Đồng thời căn cứ Khoản 3 Điều 17 Luật thương mại 2005 quy định về quyền tuyển dụng của Văn phòng đại diện như sau:

   - Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   Theo quy định trên, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tuyển dụng.

   Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP thì tất cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phải tuyển dụng lao động Việt Nam thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam, bao gồm: Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền, trung tâm dịch vụ việc làm do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

   Sau 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu tuyển lao động, nếu đơn vị nêu trên không tuyển chọn, giới thiệu NLĐ hoặc NLĐ được giới thiệu nhưng không đáp ứng yêu cầu thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mới được trực tiếp tuyển lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn