Về cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Ngày hỏi:18/10/2012

Theo phản ánh của ông Trần Ngọc Hiếu, hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của ông Hiếu không được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh chấp nhận vì chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Indonesia của ông Hiếu do Trường đại học tại Indonesia cấp không có trong danh sách văn bằng, chứng chỉ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Ông Hiếu đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn thủ tục để ông được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế theo đúng quy định.

  Nội dung này được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tư vấn như sau:

  • Hiện nay Tổng cục Du lịch đã ủy quyền cho Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ du lịch. Trước khi tổ chức kỳ kiểm tra, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phải xây dựng kế hoạch và bộ đề thi, báo cáo Tổng cục Du lịch phê duyệt.

   Đối với tiếng Indonesia, có ít người có nhu cầu tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ. Đến nay cả nước mới có 7 hướng dẫn viên tiếng Indonesia.

   Hiện tại, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đang xây dựng bộ đề thi và kế hoạch tổ chức thi để báo cáo Tổng cục Du lịch duyệt trước khi tổ chức.

   Dự kiến, thời gian tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ du lịch tiếng Indonesia là cuối tháng 10/2012.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn