Về việc đề nghị ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty đóng trụ sở

Công ty X là một công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh về thực phẩm tại Việt Nam. Vừa qua, công ty nhận được lời đề nghị về việc ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty đóng trụ sở. Vậy công ty X có phải ưu tiên mua hàng như lời đề nghị không? Luật Đầu tư quy định về vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Điều 8 của Luật Đầu tư quy định rõ việc Nhà nước Việt Nam có những bảo đảm đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Nhà nước bảo đảm mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết đồng thời không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau:
   - Ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hoá, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước;
   - Xuất khẩu hàng hoá hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;
   - Nhập khẩu hàng hoá với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;
   - Đạt được tỷ lệ nội địa hoá nhất định trong hàng hoá sản xuất;
   - Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;
   - Cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;
   - Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể.
   Như vậy, theo quy định trên, công ty X có quyền chủ động, tự quyết định trong hoạt động kinh doanh của mình, không phải ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty có trụ sở.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn