Việc công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Việc công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 19 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm báo cáo.

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn