Việc giải quyết chế độ khi doanh nghiệp cắt giảm lao động

Ngày hỏi:14/12/2015

Hiện tại, công ty bên em cắt giảm nhân sự kể cả với hợp đồng lao động vô thời hạn, 3 năm, 1 năm. Bọn em có nghiên cứu nhưng không biết là nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động như vậy, quyền lợi đầy đủ của bọn em được bồi thường là những gì. Em có đọc được là được bồi thường ít nhất là 2 tháng lương, không biết có phải không.

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Do không rõ thông tin về lý do cắt giảm nhân sự, nên chúng tôi không có cơ sở để phân tích chính xác về quyền lợi mà bạn được hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi tạm chia thành một số trường hợp sau:

   Trường hợp 1: Người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 38, Bộ luật Lao động năm 2012; hoặc hết hạn hợp đồng lao động; hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản…

   Nếu công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong trường hợp này thì chế độ của bạn được hưởng là:

   - Trợ cấp thôi việc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   - Trợ cấp thất nghiệp.

   - Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

   - Các khoản khác theo quy định của thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký.

   Trường hợp 2: Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Nếu công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong trường hợp này thì chế độ của bạn được hưởng là:

   - Trợ cấp mất việc làm: Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   - Trợ cấp thất nghiệp.

   - Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

   - Các khoản khác theo quy định của thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký.

   Trường hợp 3: Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.
   Nếu công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong trường hợp này thì chế độ của bạn được hưởng là:

   - Trợ cấp thất nghiệp.

   - Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

   - Các khoản khác theo quy định của thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn