Việc mua lại phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/07/2014 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/07/2018

Việc mua lại phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/07/2014 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tiến Cơ. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2014, việc mua lại phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước ngày 01/07/2014, việc mua lại phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11với nội dung như sau:

   - Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

   + Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   + Tổ chức lại công ty;

   + Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 ĐIều 43 Luật Doanh nghiệp 2005.

   - Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2005, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   - Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc mua lại phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn