Việc phạt bội tín đối với thành viên hội đồng thành viên công ty TNHH ba tviên

Ngày hỏi:17/08/2014

Công ty tôi là công ty TNHH 3 thành viên, nắm giữ chức vu:CTICH HĐTV, Gđốc, kế toán trưởng. Tuy nhiên, kế toán trưởng đãtiết lộ bí mật công ty, gây thiệt hại. Hỏi Chủ tịch HĐTV có quyền phạt bội tín đối với kế toán trưởng băng cách trừ 5% số vốn góp cua kế toán trưởng d\góp vào cty?

  Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

  • 1. Việc xác định trách nhiệm của kế toán trưởng khi tiết lộ các bí mật công ty gây ra thiệt hại

   Với hành vi tiết lộ bí mật công ty mà gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp, công ty có quyền chiểu điều lệ để thực thi một số biện pháp sau:

   (i) bãi/miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng với người này và

   (ii) tiến hành thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng phương thức yêu cầu trực tiếp để người này tự nguyện thực hiện hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

   2. Đối với ý kiến phạt về việc bội tín và khấu trừ 5% giá trị vốn góp của kế toán trưởng:

   Luật Doanh nghiệp quy định chỉ thành viên mới có quyền: Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (điều 41). Với nghĩa vụ tuân thủ các quyết định của Hội đồng thành viên nhưng xét quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên trong Luật Doanh nghiệp, không điều khoản nào cho phép Hội đồng thành viên được định đoạt phần vốn góp của thành viên thay họ.

   Do vậy, ý kiến về việc phạt kế toán trưởng vì người này tiết lôi bí mật gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp bằng cách khấu trừ phần vốn góp của người này sung công quỹ công ty là trái quy định của pháp luật.

   Mặt khác, doanh nghiệp cần tuân thủ theo chế độ hạch toán kế toán minh bạch, mọi khoản chi/thu đều phải tuân thủ quy định của pháp luật nên cũng không thể hạch toán được khoản trưng thu phần vốn góp của thành viên làm tài sản của doanh nghiệp khi giữa thành viên và doanh nghiệp không ký với nhau bất kỳ một cam kết ràng buộc nào


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn