Việc tài sản đang sử dụng bây giờ duy tu sữa chữa lớn thì chi phí này phân bổ như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2014

Mình nhờ Thư viện pháp luật giúp mình tìm quy định hướng dẫn về việc tài sản đang sử dụng bây giờ duy tu sữa chữa lớn thì chi phí này phân bổ như thế nào? Và Cty mình có kinh doanh cho thuê nhà trọ và đang duy tu sửa chữa, chi phí khoảng 600 triệu, chi phí này phân bổ ra sao? Xin chân thành cám ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Về chi phí sửa chữa thì chị có thể tham khảo văn bản sau để áp dụng: Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

   Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

   13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

   14. Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.

   Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định:

   1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

   2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm. Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

   3. Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với mức hoạt động ban đầu, thì được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. (Trước tiên chị cần xác định xem việc sửa chữa này là "sửa chữa" hay "nâng cấp" nếu là "nâng cấp" thì chi phí sẽ đưa vào nguyên giá tài sản, nếu là "sửa chữa" thì sẽ phân bổ không quá 3 năm, thời gian phân bổ như thế nào sẽ do DN xác định).


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn