Việc thanh toán tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội với người lao động khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Ngày hỏi:21/01/2015
Xin được hỏi là khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, việc thanh toán tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội với người lao động được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Điều 54 luật phá sản 2014 quy định:

   Trường hợp có tuyên bố tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

   - Chi phí phá sản;

   - Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

   - Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

   - Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

   Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định nói trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

   Trường họp của người lao động như em đã nêu sẽ được hưởng theo thứ tự thứ hai.


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn