Việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Với quy định hiện hành vủa pháp luật thì: Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (sau đây gọi là tự kiểm tra) là hoạt động tự thu thập, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh.

   Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có quy định về việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp như sau:

   - Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

   - Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

   - Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn