Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Ngày hỏi:15/10/2016

Tôi là người đại diện theo pháp luật của một công ty cổ phần. Sắp tới, tôi phải đi công tác ở nước ngoài. Đề nghị Quý báo tư vấn, việc ủy quyền cho người khác điều hành công ty có phải đăng ký với cơ quan chức năng hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! (Phạm Ngọc Sơn, Hà Nội)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

   3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

   4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

   b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Như vậy, việc bạn ủy quyền cho người khác làm đại diện thì phải lập thành văn bản ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của người được ủy quyền trong phạm vi bạn đã ủy quyền.

   Trên đây là tư vấn về ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn