Viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Ngày hỏi:29/11/2018

Hiện tại tôi đang là Viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân. Tôi có một số người bạn đang dự đinh chung vốn thành lập doanh nghiệp và có rủ tôi tham gia cùng, nhưng tôi vẫn đang rất boăn khoăn mình là viên chức thì có được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không? Nên tôi chưa trả lời với mấy đứa bạn. Các anh chị biết Luật có thể trả lời giúp tôi được hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì về nguyên tắc các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   "Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

   ...

   2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   ...

   b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;"

   Mặt khác, tại Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2014 cũng có quy định:

   "Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

   ...

   3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác."

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì viên chức được tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp

   Nhưng viên chức không được thành lập doanh nghiệp, không được trở thành thành viên sáng lập doanh nghiệp, và cũng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn là viên chức, nên không thuộc trường hợp được góp vốn thành lập doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn