Viên chức có được tham gia hợp tác xã hay không?

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi đang dự định góp vốn để thành lập một hợp tác xã nông nghiệp tại Đà Lạt. Hiện tại tôi đang là viên chức làm việc ở Ủy ban huyện. Theo như tôi tìm hiểu tại Luật Hợp tác xã thì không có quy định viên chức không được thành lập và quản lý hợp tác xã. Nhưng nhiều người vẫn bảo là không được nên tôi đang rất thắc mắc. Kính nhờ anh chị trả lời giúp cho có được hay không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012 thì cá nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

   - Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

   - Góp vốn theo quy định pháp luật và theo điều lệ hợp tác xã;

   - Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã (nếu có);

   Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên đây thì được trở thành thành viên hợp tác xã.

   Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2014 cũng có quy định:

   "Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

   ...

   3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác."

   Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì viên chức được tham gia góp vốn vào hợp tác xã với tư cách là thành viên. Nhưng viên chức không được là thành viên sáng lập hợp tác xã, và cũng không được tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn là viên chức, nên không chỉ được tham gia hợp tác xã với tư cách là thành viên góp vốn, chứ không được là thành viên sáng lập hợp tác xã. Ngoài ra, bạn cũng không được tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn