Viên chức có được thanh toán tiền cho những ngày không nghỉ phép không?

Ngày hỏi:21/03/2020

Tôi hiện đang là viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Trong một năm tôi có 12 ngày phép. Tuy nhiên nếu như trong một năm làm việc mà tôi không sử dụng đến ngày phép thì có được chi trả tiền không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Luật viên chức 2010 quy định:

   Viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

   => Như vây, theo quy định thì bạn được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Nếu như bạn không sử dụng hết số ngày nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền cho số ngày nghỉ đó.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi dưỡng viên chức
  Đánh giá viên chức
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn