Vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết

Ngày hỏi:23/02/2017

Vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Tâm (tam****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết được quy định tại Điều 55 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 28/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Vốn của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết, bao gồm: Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của Tập đoàn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

   2. Vốn Nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho Tập đoàn quản lý.

   3. Vốn tái đầu tư từ lợi tức được chia.

   4. Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 28/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn