Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên và vốn điều lệ của chủ sở hữu

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên có được lớn hơn vốn điều lệ của chủ sở hữu hay không? (trường hợp chủ sở hữu là một tổ chức, 1 pháp nhân). Nếu có thì có cần thêm giấy tờ xác minh việc đó không?

  Nội dung này được Công ty luật Hoàng Phi tư vấn như sau:

  • Hiện nay chưa có quy định về mối quan hệ giữa vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên và vốn điều lệ của chủ sở hữu (thực chất gọi là vốn chủ sở hữu thì đúng hơn). Theo logic vấn đề, thì vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên không thể lớn hơn vốn chủ sở hữu vì thực chất, vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu.


  Nguồn:

  Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn